Over Dokter Daniëlle Vanderstichele

Initieel deed ik mijn studies in Namen (3 kandidaturen), daarna aan de VUB te Jette. Hier kon ik reeds vroeg stage lopen in het UZ Brussel.

Het was altijd mijn droom ook te kunnen opereren. Daarvoor kreeg ik zeker de mogelijkheid in Duitsland waar ik mijn 5 specialisatiejaren deed en een goede, brede, deels internistische opleiding kreeg.
Ook bestond er altijd een grote interesse in haarpathologie. Daarom volg(de) ik ook vele spreekuren haarpathologie in Brussel en leer(de) ik haartransplantaties, die ik nu ook, samen met een professioneel team, kan uitvoeren.

Dr. Vanderstichele is lid van de Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en volgt heel wat bijscholingen in binnen-en buitenland.
In 2019 behaalde ze een extra diploma te Parijs in de Université Sorbonne over ‘haarziekten’: “Diplôme d’ Université de Pathologie et Thérapeutique Chirurgicale du Cuir Chevelu”.